Get Adobe Flash player

Политика относно личните данни

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашият акаунт

PolyPress® ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба  при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления /записи /фалшиви данни.

PolyPress® си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

PolyPress® ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Политика за конфиденциалност

PolyPress® разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на PolyPress®:

Пазете паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;
Често сменяйте паролата;

Не разгласявайте лична информация!

PolyPress® няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. PolyPress® няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано;

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към PolyPress®

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на PolyPress® са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@polypress.info“ или "@polypress.eu";

Не са автентични и-мейли от PolyPress®, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от www.polypress.info или www.polypress.eu
Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “polypress“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от PolyPress®.;

Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Полипрес ООД, със седалище в България, Габрово, Западна Индустриална Зона;

PolyPress® гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система;

Данните и личната информация, предоставена от КЛИЕНТИ, се използва от PolyPress® за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги;

Също така, PolyPress® използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА;

Полипрес ООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от КЛИЕНТИТЕ;

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрираме Вашия акаунт в PolyPress® за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на PolyPress®

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Също така, PolyPress® може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където PolyPress® публикува реклами, съдържание или анализи, PolyPress® може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

PolyPress® може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт www.polypress.info  или www.polypress.eu;
Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси;
Вътрешен анализ, предоставен от клиента;
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите  PolyPress®
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт  PolyPress®, след изтичането на определен период от време
е с цел помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности;

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите  на PolyPress®, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на PolyPress®

Информацията с личните данни на КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa PolyPress®

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на PolyPress® (дружеството Полипрес ООД.) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от PolyPress® за:

    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на PolyPress®, и на трети лица, с които PolyPress® има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от  КЛИЕНТИ,
    Участие в конурси, промоции;
    Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
    Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
    За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА
    Пазарни изследвания;
    Следене на продажбени данни.

Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на PolyPress®, и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на PolyPress®

Без прилагането на горепосоченото, PolyPress® може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът до този САЙТ не дава на КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от PolyPress®, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Достъпа до този уеб сайт не дава на КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на PolyPress®.