Get Adobe Flash player

ОП Иновации и Кокнурентноспособност - COVID-19

opik logo shareLogo ESF
Полипрес ООД

започва изпълнението на сключен Договор

с ОП Иновации и конкурентноспособност:

 

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.073-1129-C01

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

 

ЦЕЛ: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: Полипрес ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.06.2020г.
Край: 26.09.2020г.