Get Adobe Flash player

ОФСЕТОВ ПЕЧАТ

Това е най-съвременната професионална печатна технология, която позволява да се печата с най-високо качество върху различни материали от тип хартия и картон.
Това е печатната технология и с най-добро съотношение цена/качество, тъй като се отличава с доста по-ниски производствени разходи спрямо цифровите технологии и спрямо флексопечатът.
С офсетов печат се реализира преобладаващата част от цветната печатарска продукция, която ползвате всеки ден – вестници, списания, каталози, книги с цветни илюстрации, рекламни материали, кутии, опаковки, етикети и т.н..

Гордеем се с направената от нас инвестиция в най-модерната (понастоящем) 5-цветна машина, напълно автоматична, с изцяло компютъризирано управление - Komori Lithrone GL-529. Имаме една наистина изключителна машина - модел от 2019г., формат 50х70см, 5 печатни секции, спектро-денситометричен контрол на качеството на печат (PDC-SG), IR dryier, талк... плюс екип с над 25 години опит в печатарството...
Благодарение на това днес ние имаме възможност да направим на добри цени дори и по-ниските тиражи, както и да бъдем много ефективни в средните и големите тиражи.


Характерното за офсетовия печат е физико-химичното свойство непечатащите елементи да възприемат водата и да отблъскват мастилото, а печатащите поемат мастило и отблъскват водата.
Печатът може да бъде едноцветен и многоцветен, също така съдържащ полутонови или щрихови изображения.
Цветните изображения се постигат при комбиниране от четири основни цвята. Използват се няколко системи за отпечатване на цветни изображения, като принципа при всичките е наслагване на растерните решетки на отделните цветове. Най разпространена за цветен печат е така наречения Fier Farben (четири цвята) познат и като CMYK. От основните цветове - Cyan, Magenta, Yellow, blacK.
Много разпространен е и печата с така наречените "бъркани" цветове, тук най-често е ползван стандарта Pantone. В последно време навлезе и хексахромна технология за отпечатване на цветни изображения, която представлява четирите основни цвята от CMYK плюс оранжево и светло зелено. Всъщност целта е на листа хартия да се пресъздаде колкото се може по-реална картина на света около нас.
Последователността от процеси при нас е следната:

  • след одобрението на графичния дизайн се преминава към предпечатната подготовка на изданието (каталози, книги, брошури и т.н.) За него са необходими различни софтуерни продукти, с които се обработват файловете със снимки и текст. Странират се, правят се компютърни монтажи, които впоследствие се цветоотделят.
  • цветоотделянето е процес при който цветното изображение се разлага на четири основни цвята (CMYK). За всеки цвят се получава файл, съдържащ растерова решетка, състояща се от точки с различна големина и плътност, разположени под различен ъгъл за съответния цвят.

Така подготвените файлове се препращат към експонатора за проявяване на филм или CtP (Computer To Plate)

Експониране на плака (Computer To Plate)
Както винаги досега, ние сме водещи в технологично отношение - първи в региона, през 2007г. пуснахме в действие модерно CtP (Computer To Plate) оборудване - днес това е индустриален стандарт за модерните печатници в Европа и САЩ. Избраният от нас CTP TrendSetter 3244, на водещата с разработките си фирма Creo (Heidelberg, Kodak), е най-стабилното и популярно устройство от този тип в света.
Единствено при тази модерна технология има възможност да се печатат изображения със “стохастичен растер”, или на практика без видим за окото растер - това също е показателно за качеството и възможностите на нашето предпечатно студио. Използването на CtP в печатните технологии дава редица предимства - отпада ползването на филми за цветоотделки, което освен че намалява цената, но и повишава чувствително качеството на изображенията.
Ето така модерната технология която имаме, е пряко полезна за нашите клиенти - получават по-ниски цени при по-високо качество!
Всичкото това оборудване се поддържа от персонал, трупал професионален опит повече от 15 години, и без съмнение това са най-компетентните хора в тази област в нашия регион.