Get Adobe Flash player

Енергийна ефективност - 2016

opik logo shareLogo ESF
Договор № BG16RFOP002-3.001-0850-C02 по процедура за набиране на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейският Фонд за Регионално Развитие.

Приоритетна ос: Енергийна и ресурсна ефективност.

Наименование на процедурата: Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

 

Наименование на проекта: „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД”

 

Кратко описание на проекта:

Полипрес ООД е полиграфически комплекс и рекламна агенция, специализирани в графичен дизайн, реклама и висококачествен печат, базирани в Габрово.
Дружеството изработва рекламни материали, опаковки, етикети и т.н., както и предоставя консултации за всякакви решения, свързани с вътрешна и външна реклама.

Проектът "Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД" е част от стратегията му за развитие, насочена към организиране на енергоефективно и устойчиво производство, с цел повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособност на предприятието.
Проектът ще бъде реализиран в съответствие с изготвения и одобрен от АУЕР одит, в който е заложена една мярка за изпълнение, насочена към постигане на максимални енергийни спестявания чрез внедряване на препоръчания пакет мерки от енергийният одит.

Целите на проекта ще се реализират, чрез изпълнение на следните дейности, включни в проекта:
•Дейност 1: ­ Придобиване на ДМА, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, а именно: Мярка 1 – Закупуване на машина нова 5-цветна офсетова машина, работеща със стандартен формат на хартия 50х70см, с конвенционални мастила;
•Дейност 2: Изготвяне на енергиен одит. (Вече е одобрен от АУЕР);
•Дейност 3: Внедряване на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
•Дейност 4: Публичност и визуализация на проекта.

Обща стойност на проектното предложение:  1 505 700лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:  1 061 130лв.

 

С изпълнение на проека, освен че ще се подобри енергийната ефективност и ще бъдат намалени емисиите въглероден диоксид, отделяни директно и индиректно в атмосферата, ще се постигнат и на по-ниски производствени разходи, което ще повиши конкурентоспособността на дружеството и допринесе за устойчивото социалноотговорно развитие на Полипрес ООД.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Проведено информационно събитие на 22.06.2018:

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изпълнение на проект „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в "Полипрес" ООД“,
договор № BG16RFOP002-3.001-0850-C02, Ви уведомяваме, че ще бъде проведено информационно събитие - презентация,
което ще се състои на 22.06.2018 г., от 15:30 часа, на територията на ПК Полипрес, в гр. Габрово, Западна индустриална зона.


Ще се радваме на Вашето присъствие!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Промяна на срока на изпълнение на Договора:

Уважаеми дами и господа,
На 21.11.2018г. между Полипрес ООД и Министерство на Икономиката като УО по ОП Иновации и конкурентоспособност бе подписан Анкес за удължаване срока на изпълнение на Договора на 18 месеца.
С това крайният срок за приключване на Договора се променя на 13.09.2019, версията на Договора става C02.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Във връзка с публикувана в ИСУН на 29.11.2018г. Процедура за избор на изпълнител по Дейност 1: ­

- "Придобиване на ДМА, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, а именно: Мярка 1 – Закупуване на машина нова 5-цветна офсетова машина, работеща със стандартен формат на хартия 50х70см, с конвенционални мастила", ви информираме, че Процедурата е
валидна от 29.11.2018г. до 06.12.2018г., и можете да свалите целият пакет с документи от тук или от ИСУН...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Във връзка с изпълнявания от фирма „Полипрес“ ООД проект BG16RFOP002-3.001-0850, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в частта "Дейност 3 - въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001", имаме нужда от ценова оферта за изпълняване на следната дейност:
1. Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001
В рамките на настоящата дейност дружеството предвижда да внедри и сертифицира дейността си и със стандарт за енергийно управление ISO 50001:2011 в съответствие с приоритета на компанията за постигане на ресурсна и енергийна ефективност, и подобряване на еколосъобразността на процесите.


Молим желаещите да участват да посочат срок за изпълнение на услугата, но не по късно от крайния срок за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.001-0850-C02 – 13.09.2019г.

Молим посочете срок на валидност на офертата.
Молим посочете цената без ДДС, както и начинът на плащане.
Молим опишете етапите, които планирате за изпълнение на услугата.

Прогнозна стойност: 7 000 лева без ДДС.

Изпратете своята оферта на и-мейл адрес на фирмата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 20.06.2019 г.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Във връзка с изпълнявания от фирма „Полипрес“ ООД проект BG16RFOP002-3.001-0850, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в частта "Дейност 3 - въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001", имаме нужда от ценова оферта за изпълняване на следната дейност:
1. Сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001

Сертифицирането по стандарт ISO 50001 ще включва следните етапи:
- Етап сертифициране;
- Етап издаване на сертификат: издаване на оригинален сертификат на български и на английски език за системата за внедрената система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001.

Молим желаещите да участват да посочат срок за изпълнение на услугата, но не по късно от крайния срок за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.001-0850-C02 – 13.09.2019г.
Молим посочете срок на валидност на офертата.
Молим посочете цена без ДДС, както и начинът на плащане.
Моля, опишете етапите, които планирате за изпълнение на услугата.

Прогнозна стойност: 8 000 лева без ДДС.

Изпратете своята оферта на и-мейл адрес на фирмата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 23.07.2019 г.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Провеждане на информационно събитие на 30.08.2019г:

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на проект „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД“,
ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0850-C02, Ви уведомяваме, че ще бъде проведено информационно събитие - финална пресконференция/презентация на Проекта,
което ще се състои на 30.08.2019г., от 15:30ч., на територията на ПК Полипрес, в Габрово, Западна индустриална зона.


Ще се радваме на присъствието на всички заинтересовани!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

С гордост Ви съобщаваме, че по време на изпълнението на проект „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД“, дог. БФП № BG16RFOP002-3.001-0850-C02,
Полиграфически Комплекс Полипрес получи сертифициране
на въведената СУЕ по ISO 50001:2011. Издаден ни е сертификат от Lloyd’s Register, с номер: 10213835/26.08.2019г.Cert ISO50001

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проведено на информационно събитие на 30.08.2019г:

Във връзка с изпълнението на проект „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД“,
ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0850-C02, на 30.08.2019г. от 15:30 до 16:30ч беше проведено информационно събитие - финална пресконференция/презентация на Проекта.

 

От тук можете да изтеглите слайд-шоуто, ползвано по време на презентацията.

А ето линк към публикация на ОИЦ-Габрово по повод нашето информационно събитие.