Get Adobe Flash player

Сертифициране по ISO 50001:2011

 

С гордост Ви съобщаваме, че по време на изпълнението на проект

„Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната

ефективност в Полипрес ООД“,

дог. БФП № BG16RFOP002-3.001-0850-C02,

Полиграфически Комплекс Полипрес получи сертифициране на въведената от нас СУЕ по ISO 50001:2011.

Издаден ни е сертификат от Lloyd’s Register, с номер: 10213835/26.08.2019г.Cert ISO50001