Get Adobe Flash player

СОФТУЕР И РАЗРАБОТКИ

Нашият компютърен отдел ви предлага изграждане и поддръжка на компютърни системи, а също така и развойни дейности:
Разбработване на софтуер/хардуер по поръчка - за управление или контрол на Вашето производство, автоматизация на съществуващите машини във Вашето производство, подобрения, иновации и т.н..

Съобразно вашите нужди ние можем да разработим хардуерно решение, базирано на модерни микроконтролери и друга съвременна електроника.
Повечето от нашите хардуерни решения са базирани на микропроцесори на Microchip, съобразени с нуждите и натоварването за конкретната система.

Нашият екип от инженери ще предложи подходящото хардуерно решение, и ще напише необходимият фърмуер/софтуер за реализиране на задачата.
Правили сме сложни системи от многобройни микропроцесорни устройства, които събират различни данни и ги предават през Интернет на сървър с база данни, където  събраната информация се архивира, анализира и т.н., при това софтуерът и на двете части клиент-сървър е правен при нас.
На базата на такава харудерно-софтуерна разработка се получават най-добри резултати при внедряването на ERP/CRM за контрол на производство.

Такива ERP/CRM системи се правят с цел подобряване на отчетността, повишаване на производителността, както и за дистанционен контрол и наблюдение на състоянието на вашите машини.

Предлагаме и пропускни системи за контрол на достъпа и работното време, на базата на електронни карти за достъп (RFID) и софтуер за управлението им, ползващ база данни за натрупване на транзакциите. Това дава възможност за получаване на информация в реално време, чрез Интернет, на вашият таблет или смартфон.

Можем да разработим за вас и модерните сега Andorid приложения за работа с смартфони и таблети, което е полезно и удобно както за вас, така и за вашите клиенти.
Можем да изградим за вас и системи за видеонаблюдение и контрол, компютърно базирани, с възможност за ползване и през Интернет.

Предлагаме и поддържане на компютърни системи и софтуер, бази данни, сървърни системи.

Предлагаме също така разработване на хардуер/софтуер за микроконтролери (микропроцесорни системи) за наблюдение и управление на процеси в производството.

Можем да направим за вас консултации в областта на софтуер/хардуер инженеринга и автоматизацията, съобразени с вашият бизнес, нужди и изисквания.
Предлагаме и консултации и продажба на софтуер от водещи компании като Adobe, Corel, Microsoft, NOD и др.