Get Adobe Flash player

СОФТУЕР И РАЗРАБОТКИ

Нашият компютърен отдел ви предлага изграждане и поддръжка на компютърни системи:

  • Инсталиране и поддръжка на Linux базирани сървъри;
  • Изграждане на VPN мрежи;
  • Управление на фирмени домейни и сайтове;
  • Архивиране и защита на потребителски данни;
  • Поддържане на компютърни системи и софтуер, бази данни;
  • Комплексни IT услуги за фирми.

 

Също така извършваме и развойни дейности:

  • Разбработване на софтуер/хардуер по поръчка - за управление или контрол на Вашето производство;
  • Автоматизация на съществуващите машини във Вашето производство, подобрения, иновации и т.н.;
  • Собствени интегрирани ERP/CRM системи - хардуер и софтуер.

Съобразно вашите нужди ние можем да разработим хардуерно решение, базирано на модерни микроконтролери и друга съвременна електроника.
Разработваме на хардуер/софтуер за микроконтролери (микропроцесорни системи) за наблюдение и управление на процеси в производството.
Повечето от нашите хардуерни решения са базирани на микропроцесори на Microchip, съобразени с нуждите и натоварването за конкретната система.

Нашият екип от инженери ще предложи подходящото хардуерно решение, и ще напише необходимият фърмуер/софтуер за реализиране на задачата.
Правили сме сложни системи от многобройни микропроцесорни устройства, които събират различни данни и ги предават през Интернет на сървър с база данни, където  събраната информация се архивира, анализира и т.н., при това софтуерът и на двете части клиент-сървър е правен при нас.
На базата на такава харудерно-софтуерна разработка се получават най-добри резултати при внедряването на ERP/CRM за контрол на производство.

Такива ERP/CRM системи се правят с цел подобряване на отчетността, повишаване на производителността, както и за дистанционен контрол и наблюдение на състоянието на вашите машини.

Предлагаме и пропускни системи за контрол на достъпа и работното време, на базата на електронни карти за достъп (RFID) и софтуер за управлението им, ползващ база данни за натрупване на транзакциите. Това дава възможност за получаване на информация в реално време, чрез Интернет, на вашият таблет или смартфон.

 

Можем да разработим за вас и модерните сега Andorid приложения за работа с смартфони и таблети, което е полезно и удобно както за вас, така и за вашите клиенти.
В света на мобилните технологии все повече хора ползват Андроид-базирани устройства в своята работа.
Бъдете в крак с технологиите!

Можем да направим за вас консултации в областта на софтуер/хардуер инженеринга и автоматизацията, съобразени с вашият бизнес, нужди и изисквания.
Предлагаме и консултации и продажба на софтуер от водещи компании като Adobe, Corel, Microsoft, NOD и др.